Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu Khoa Khách sạn Tuần 19 (từ ngày 29/12/2014 đến ngày 04/01/2015)

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 21/07/2019

- Sinh viên các lớp Khách sạn được nghỉ Tết Dương lịch từ ngày 01/01/2015 đến ngày 03/01/2015.

File đính kèm :

Bài viết liên quan