Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 18(Khóa 4,5), tuần 11( khóa 6) học kỳ I năm học 2016-2017 (từ ngày 05/12/2016 đến ngày 11/12/2016)(Điều chỉnh từ ngày 05/12/2016)

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 21/07/2019

File đính kèm :

Bài viết liên quan