Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 18(Khóa 3,4) tuần 11 (Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 25/04/2016 đến ngày 01/05/2016(Điều chỉnh từ ngày 25/04/2016))

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 21/07/2019

File đính kèm :

Bài viết liên quan