Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 17(Khóa 4,5) tuần 10 (khóa) học kỳ I năm học 2016 -2017 (từ ngày 28 /11/2016 đến ngày 04/12 /2016)(Điều chỉnh từ ngày 29/11/2016)

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 21/07/2019

File đính kèm :

Bài viết liên quan