Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 15(Khóa 3,4) tuần 8 (Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 04/04/2016 đến ngày 10/04/2016)(Điều chỉnh từ ngày 04/04/2016)

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 21/07/2019

File đính kèm :

Bài viết liên quan