Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 10(Khóa 3,4), tuần 03 (Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 29/02/2016 đến ngày 06/03/2016)

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 21/07/2019

File đính kèm :

Bài viết liên quan