Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 08(Khóa 4,5), tuần 01( khóa 6)học kỳ I năm học 2016-2017 (từ ngày 26/09/2016 đến ngày 01/10/2016)

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 21/07/2019

File đính kèm :

Bài viết liên quan