Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Kế hoạch Tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2014

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và điều kiện thực tế của Đoàn thanh niên nhà trường, nhằm tiến tới tổ chức Đại hội Đoàn Trường CĐN Du lịch Đà Nẵng lần thứ II (dự kiến tháng 3/2014), Ban thường vụ Đoàn trường ban hành kế hoạch Tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2013-2014, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tổng kết, đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua.

- Đề ra phương hướng nhiệm vụ sát với thực tế, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chung của ĐVTN trong chi đoàn và gắn liền với nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

- Bầu Ban chấp hành chi đoàn có đủ phẩm chất, năng lực và tín nhiệm để lãnh đạo chi đoàn trong nhiệm kỳ tới.

2. Yêu cầu:

- Yêu cầu tất cả các chi đoàn (HSSV, cán bộ, giáo viên) tổ chức đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc, đạt hiệu quả cao, đánh giá đúng thực trạng công tác đoàn và phong trào thanh niên ở đơn vị mình, phát huy tính dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong quá trình đại hội, và tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên trước, trong và sau khi đại hội.

II. THỜI GIAN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

 

Thời gian tổ chức: các chi đoàn tổ chức đại hội trong thời gian từ ngày 25/11/2013 đến 30/12/2013.

Đại hội chi đoàn được tiến hành trong 1 buổi, tổ chức đại hội phải đảm bảo đúng giờ, nghiêm túc, ngắn gọn, đầy đủ, tiết kiệm.

 

III. NỘI DUNG

1. Đại hội mẫu:

- Đoàn trường chọn Chi đoàn 2CLH1 tổ chức đại hội mẫu. BCH Chi đoàn 2CLH1 có trách nhiệm chuẩn bị và tổ chức đại hội thành công tốt đẹp. Các Chi đoàn căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội mẫu để tham dự đầy đủ.

2. Đăng ký lịch Đại hội:

- BCH Đoàn trường yêu cầu các chi đoàn khi nhận được thông báo này báo cáo GVCN, chủ động chuẩn bị nội dung, địa điểm, khẩn trương triển khai tổ chức Đại hội trong thời gian một buổi; đăng ký lịch tổ chức Đại hội cho Đoàn trường (Đ/c Trần Thị Huyền Trang – UV BTV - 0905332387) trước ngày 15/11/2013 để BCH Đoàn trường phân công cán bộ chỉ đạo Đại hội.

3. Tài liệu phục vụ đại hội gồm: Kế hoạch tổ chức Đại hội, Kịch bản Đại hội chi đoàn (chi tiết), Mẫu viết báo cáo phương hướng, Mẫu phiếu bầu, Mẫu nghị quyết ĐH chi đoàn, Mẫu biên bản bầu cử, Mẫu trích ngang BCH chi đoàn, Hướng dẫn trang trí. (Các biểu mẫu và Hướng dẫn tổ chức Đại hội có thể download tại website của Trường)

4. Hồ sơ đề nghị chuẩn y BCH Chi đoàn gồm:

Hồ sơ đề nghị Đoàn trường chuẩn y kết quả đại hội bao gồm: Đề nghị chuẩn y BCH Chi đoànBiên bản đại hội chi đoàn; Biên bản kiểm phiếu bầu BCH chi đoàn; Biên bản họp phân công BCH và Danh sách trích ngang BCH mới; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cũ và Phương hướng nhiệm kỳ mới. Hồ sơ trên đựng trong bì nhựa có nút và ghi rõ tên chi đoàn phía ngoài. (Các mẫu văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội có thể download tại website của Trường).

5. Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị chuẩn y BCH chi đoàn: sau khi đại hội 1 tuần.

IV. TIẾN ĐỘ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

TT

Công việc

Thời gian

thực hiện

Người thực hiện

Ghi chú

1

Đưa các biểu mẫu đại hội lên website

10/11/2013

Đ/c Duy

 

2

Lên lịch Tổ chức Đại hội cho các chi đoàn

20/11/2013

Đ/c Trang

 

3

Họp BCH các chi đoàn hướng dẫn tổ chức Đại hội

8h30, 17/11/2013, tại phòng 101

Đ/c Duy (c.trì)

Đ/c Trang (p/hợp)

- Tất cả Bí thư chi đoàn

4

Hướng dẫn tổ chức Đại hội mẫu của Chi đoàn 2CLH1

24/11/2013

Đ/c Uyên

- BTV Đoàn trường

- Bí thư các chi đoàn

5

Duyệt hồ sơ đại hội và tham dự và chỉ đạo Đại hội các chi Đoàn

Theo lịch: 25/11-30/12

Đ/c Duẩn, Duy, Thảo

Đ/c Trang lên lịch

6

Tổng hợp hồ sơ Đại hội các chi đoàn

 

Đ/c Trang

Chi Đoàn nộp hồ sơ 1 tuần sau khi tổ chức ĐH

7

Thảo quyết định Chuẩn y Ban chấp hành các chi đoàn

 

Đ/c Trang

2 tuần sau khi Đại hội chi đoàn

Trên đây là kế hoạch tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2013-2014. Đề nghị các Chi đoàn triển khai thực hiện. Mọi thắc mắc xin liên hệ Đ/c Trần Thị Huyền Trang – UV BTV - 0905332387./.


File đính kèm :

Bài viết liên quan