Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

THÔNG BÁO Điều chỉnh Thời khóa biểu từ ngày 22/02 đến 28/02/2021

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 20/02/2021
THÔNG BÁO Điều chỉnh Thời khóa biểu từ ngày 22/02 đến 28/02/2021
- Các lớp Khóa 10 (xem chi tiết)
- Lớp Đức (xem chi tiết)

Bài viết liên quan