Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC CHO SINH VIÊN NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT NGÀY 12/04/2020 ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày cập nhật: Thứ năm, 26/03/2020

Bài viết liên quan