Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo về việc tạm hoãn Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 07 vào ngày 10/3/2020

Ngày cập nhật: Thứ hai, 09/03/2020

Bài viết liên quan