Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo về việc phân bổ đơn vị thực tập tốt nghiệp của sinh viên Khóa 8

Ngày cập nhật: Thứ tư, 11/11/2020
Thông báo về việc phân bổ đơn vị thực tập tốt nghiệp của sinh viên Khóa 8 (xem chi tiết)
 

Bài viết liên quan