Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo về việc dừng tiếp nhận gạo và nhu yếu phẩm cho cây ATM gạo nghĩa tình tại trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng

Ngày cập nhật: Thứ tư, 22/04/2020

Bài viết liên quan