Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

[THÔNG BÁO] Về việc cho sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19 Từ ngày 09/8 đến ngày 23/8/2020

Ngày cập nhật: Thứ hai, 03/08/2020

Bài viết liên quan