Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019, MÔN THỐNG KÊ DU LỊCH, QUẢN TRỊ DỊCH VỤ, NGÀY 27/06/2019

Ngày cập nhật: Thứ hai, 12/08/2019

Ngày Cập nhật :

Sinh viên xem tại đây.

1. Môn Thống kê du lịch, Quản trị dịch vụ

Bài viết liên quan