Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2019-2020 của trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng

Ngày cập nhật: Thứ hai, 06/01/2020
Thông báo kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2019-2020
Xem chi tiết tại đây!

Bài viết liên quan