Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo bổ sung thời khóa biểu từ ngày 21/12 đến 27/12/2020

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 20/12/2020
Thông báo bổ sung thời khóa biểu lớp 9CHD3 và điều chỉnh TKB lớp 10CHD1, 10CHD2 từ ngày 21/12 đến 27/12/2020 (Xem chi tiết tại đây)

Bài viết liên quan