Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo bổ sung Thời khóa biểu lớp 9CRS và 9CNH học môn Nghiệp vụ nhà hàng 2 - Tuần 39

Ngày cập nhật: Thứ hai, 18/05/2020
Thông báo bổ sung Thời khóa biểu lớp 9CRS và 9CNH học môn Nghiệp vụ nhà hàng 2.
Các em xem chi tiết tại đây!
 

Bài viết liên quan