Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu tuần 3-4 (Từ ngày 09-22/09/2019)

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

 

Xem thời khóa biểu tại đây (Nhấn vào để xem)

Lưu ý :

- Các em chú ý theo dõi phòng học và tuần học tương ứng với lớp của mình.

Bài viết liên quan