Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu từ ngày 12/10 đến 18/10/2020 - Khóa 8, 9, 10

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 09/10/2020
Thời khóa biểu từ ngày 12/10 đến 18/10/2020 - Khóa 8,9,10 (Xem chi tiết) (bổ sung thêm lịch khóa 9)
Thời khóa biểu lớp Đức (Xem chi tiết)
 

Bài viết liên quan