Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Điều chỉnh thời khóa biểu tuần 8 (14-20/10/2019) đối với các lớp khóa 8

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 11/10/2019
Các em xem tại đây!
Hoặc tại đây!

Bài viết liên quan