Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Điều chỉnh thời khóa biểu 2 tuần 5-6 ( Từ ngày 23/09 đến ngày 06/10/2019)

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 21/09/2019

 

Điều chỉnh thời khóa biểu 2 tuần 5-6 một số lớp (Cập nhật ngày 21/09/2019)
Sinh viên xem tại đây !!! (Nhấn vào để xem)

Bài viết liên quan