Thông báo về việc học GDQP&AN năm 2017 cho Khóa 6

Ngày Cập nhật :

Lưu ý: Các đơn từ miễn giảm gửi về phòng Đào tạo trước ngày 02.7.2017.

File đính kèm :
Từ khóa