Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 6 (TUẦN 4) và KHÓA 4 & 5 (TUẦN 11), học kì 1 năm học 2016-2017 (từ ngày 17/10/2016 đến ngày 23/10/2016).
14-10-2016
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 6 (TUẦN 4) và KHÓA 4 & 5 (TUẦN 11), học kì 1 năm học 2016-2017 (từ ngày 17/10/2016 đến ngày 23/10/2016).
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 6 (TUẦN 3) và KHÓA 4 & 5 (TUẦN 10), học kì 1 năm học 2016-2017 (từ ngày 10/10/2016 đến ngày 16/10/2016).
07-10-2016
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 6 (TUẦN 3) và KHÓA 4 & 5 (TUẦN 10), học kì 1 năm học 2016-2017 (từ ngày 10/10/2016 đến ngày 16/10/2016).
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 6 (TUẦN 2 học kỳ 1) và KHÓA 4 & 5 (TUẦN 9 học kỳ I), năm học 2016-2017 (từ ngày 03/10/2016 đến ngày 09/10/2016).
30-09-2016
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 6 (TUẦN 2 học kỳ 1) và KHÓA 4 & 5 (TUẦN 9 học kỳ I), năm học 2016-2017 (từ ngày 03/10/2016 đến ngày 09/10/2016).
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 6 (TUẦN 2 học kỳ 1) và KHÓA 4 & 5 (TUẦN 9 học kỳ I), năm học 2016-2017 (từ ngày 03/10/2016 đến ngày 09/10/2016).
30-09-2016
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 6 (TUẦN 2 học kỳ 1) và KHÓA 4 & 5 (TUẦN 9 học kỳ I), năm học 2016-2017 (từ ngày 03/10/2016 đến ngày 09/10/2016).
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 6 (TUẦN 1 học kỳ 1) và KHÓA 4 & 5 (TUẦN 8 học kỳ I), năm học 2016-2017 (từ ngày 26/09/2016 đến ngày 02/10/2016).
22-09-2016
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 6 (TUẦN 1 học kỳ 1) và KHÓA 4 & 5 (TUẦN 8 học kỳ I), năm học 2016-2017 (từ ngày 26/09/2016 đến ngày 02/10/2016).
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 4 & 5 TUẦN 7 học kỳ I, năm học 2016-2017 (từ ngày 19/09/2016 đến ngày 25/09/2016).
16-09-2016
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 4 & 5 TUẦN 7 học kỳ I, năm học 2016-2017 (từ ngày 19/09/2016 đến ngày 25/09/2016).
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 4 & 5 TUẦN 6 học kỳ I, năm học 2016-2017 (từ ngày 12/09/2016 đến ngày 18/09/2016).
09-09-2016
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 4 & 5 TUẦN 6 học kỳ I, năm học 2016-2017 (từ ngày 12/09/2016 đến ngày 18/09/2016).
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 4 & 5 TUẦN 5 học kỳ I, năm học 2016-2017 (từ ngày 05/09/2016 đến ngày 11/09/2016).
01-09-2016
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 4 & 5 TUẦN 5 học kỳ I, năm học 2016-2017 (từ ngày 05/09/2016 đến ngày 11/09/2016).
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 4 & 5 TUẦN 4 học kỳ I, năm học 2016-2017 (từ ngày 29/08/2016 đến ngày 03/09/2016).
26-08-2016
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 4 & 5 TUẦN 4 học kỳ I, năm học 2016-2017 (từ ngày 29/08/2016 đến ngày 03/09/2016).
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 4 & 5 TUẦN 3 học kỳ I, năm học 2016-2017 (từ ngày 22/08/2016 đến ngày 28/08/2016).
19-08-2016
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 4 & 5 TUẦN 3 học kỳ I, năm học 2016-2017 (từ ngày 22/08/2016 đến ngày 28/08/2016).
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 4 & 5 TUẦN 2 học kỳ I, năm học 2016-2017 (từ ngày 15/08/2016 đến ngày 21/08/2016).
04-08-2016
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 4 & 5 TUẦN 2 học kỳ I, năm học 2016-2017 (từ ngày 15/08/2016 đến ngày 21/08/2016).
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 4 & 5 TUẦN 1 học kỳ I, năm học 2016-2017 (từ ngày 08/08/2016 đến ngày 14/08/2016).
04-08-2016
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 4 & 5 TUẦN 1 học kỳ I, năm học 2016-2017 (từ ngày 08/08/2016 đến ngày 14/08/2016).
TKB Khoa DVNH - KHÓA 5 TUẦN 20 học kỳ II, KHÓA 3 & 4 TUẦN 27 học kỳ II, năm học 2015-2016 (từ ngày 29/06/2016 đến ngày 03/07/2016).
26-06-2016
TKB Khoa DVNH - KHÓA 5 TUẦN 20 học kỳ II, KHÓA 3 & 4 TUẦN 27 học kỳ II, năm học 2015-2016 (từ ngày 29/06/2016 đến ngày 03/07/2016).
TKB Khoa DVNH - KHÓA 5 TUẦN 19 học kỳ II, KHÓA 3 & 4 TUẦN 26 học kỳ II, năm học 2015-2016 (từ ngày 20/06/2016 đến ngày 26/06/2016).
18-06-2016
TKB Khoa DVNH - KHÓA 5 TUẦN 19 học kỳ II, KHÓA 3 & 4 TUẦN 26 học kỳ II, năm học 2015-2016 (từ ngày 20/06/2016 đến ngày 26/06/2016).
TKB Khoa DVNH - KHÓA 5 TUẦN 18 học kỳ II, KHÓA 3 & 4 TUẦN 25 học kỳ II, năm học 2015-2016 (từ ngày 13/06/2016 đến ngày 19/06/2016).
11-06-2016
TKB Khoa DVNH - KHÓA 5 TUẦN 18 học kỳ II, KHÓA 3 & 4 TUẦN 25 học kỳ II, năm học 2015-2016 (từ ngày 13/06/2016 đến ngày 19/06/2016).
RSS