TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 13-19.02.2017
10-02-2017
TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 13-19.02.2017
TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 6-12.02.2017
20-01-2017
TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 6-12.02.2017
TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 16-22.01.2017 (update 18.1)
13-01-2017
TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 16-22.01.2017
TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 09-15.01.2017
07-01-2017
TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 09-15.01.2017
TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 02-08.01.2017
31-12-2016
TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 02-08.01.2017
TKB năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 26-01.01.2017
23-12-2016
TKB năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 26-01.01.2017
TKB năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 19-25.12.2016 (update 17.12)
16-12-2016
TKB năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 19-25.12.2016
TKB năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 12-18.12.2016 (update 13.12)
09-12-2016
TKB năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 12-18.12.2016
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 6 (TUẦN 11) và KHÓA 4 & 5 (TUẦN 18), học kì 1 năm học 2016-2017 (từ ngày 05/12/2016 đến ngày 11/12/2016).
02-12-2016
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 6 (TUẦN 11) và KHÓA 4 & 5 (TUẦN 18), học kì 1 năm học 2016-2017 (từ ngày 05/12/2016 đến ngày 11/12/2016).
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 6 (TUẦN 10) và KHÓA 4 & 5 (TUẦN 17), học kì 1 năm học 2016-2017 (từ ngày 28/11/2016 đến ngày 04/12/2016).
25-11-2016
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 6 (TUẦN 10) và KHÓA 4 & 5 (TUẦN 17), học kì 1 năm học 2016-2017 (từ ngày 28/11/2016 đến ngày 04/12/2016).
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 6 (TUẦN 9) và KHÓA 4 & 5 (TUẦN 16), học kì 1 năm học 2016-2017 (từ ngày 21/11/2016 đến ngày 27/11/2016).
18-11-2016
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 6 (TUẦN 9) và KHÓA 4 & 5 (TUẦN 16), học kì 1 năm học 2016-2017 (từ ngày 21/11/2016 đến ngày 27/11/2016).
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 6 (TUẦN 8) và KHÓA 4 & 5 (TUẦN 15), học kì 1 năm học 2016-2017 (từ ngày 14/11/2016 đến ngày 20/11/2016).
11-11-2016
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 6 (TUẦN 8) và KHÓA 4 & 5 (TUẦN 15), học kì 1 năm học 2016-2017 (từ ngày 14/11/2016 đến ngày 20/11/2016).
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 6 (TUẦN 7) và KHÓA 4 & 5 (TUẦN 14), học kì 1 năm học 2016-2017 (từ ngày 07/11/2016 đến ngày 13/11/2016).
04-11-2016
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 6 (TUẦN 7) và KHÓA 4 & 5 (TUẦN 14), học kì 1 năm học 2016-2017 (từ ngày 07/11/2016 đến ngày 13/11/2016).
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 6 (TUẦN 6) và KHÓA 4 & 5 (TUẦN 13), học kì 1 năm học 2016-2017 (từ ngày 31/10/2016 đến ngày 06/11/2016).
28-10-2016
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 6 (TUẦN 6) và KHÓA 4 & 5 (TUẦN 13), học kì 1 năm học 2016-2017 (từ ngày 31/10/2016 đến ngày 06/11/2016).
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 6 (TUẦN 5) và KHÓA 4 & 5 (TUẦN 12), học kì 1 năm học 2016-2017 (từ ngày 24/10/2016 đến ngày 30/10/2016).
21-10-2016
Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 6 (TUẦN 5) và KHÓA 4 & 5 (TUẦN 12), học kì 1 năm học 2016-2017 (từ ngày 24/10/2016 đến ngày 30/10/2016).
RSS