Thông báo về việc học GDQP&AN năm 2017 cho Khóa 6
16-06-2017
Thông báo về việc học GDQP&AN năm 2017 cho Khóa 6
Thời khóa biểu lớp học lại từ tuần 25 đến tuần 26 (từ ngày 22.5 đến 04.6.2017)
30-05-2017
Thời khóa biểu lớp học lại từ tuần 25 đến tuần 26 (từ ngày 22.5 đến 04.6.2017)
Thời khóa biểu từ tuần 26 đến tuần 30 ( từ ngày 29/5 đến ngày 02/7/2017). Điều chỉnh ngày 09.6.2017
26-05-2017
Thời khóa biểu từ tuần 26 đến tuần 30 ( từ ngày 29/5 đến ngày 02/7/2017). Điều chỉnh ngày 09.6.2017
Thời khóa biểu từ tuần 29 đến tuần 30 ( từ ngày 19/6 đến ngày 02/7/2017).
09-05-2017
Thời khóa biểu từ tuần 29 đến tuần 30 ( từ ngày 19/6 đến ngày 02/7/2017).
Thời khóa biểu từ tuần 24 đến tuần 28 ( từ ngày 15/5 đến ngày 18/6/2017).
09-05-2017
Thời khóa biểu từ tuần 24 đến tuần 28 ( từ ngày 15/5 đến ngày 18/6/2017).
Thời khóa biểu tuần 23 từ ngày 08/5 đến ngày 14/5/2017.
05-05-2017
Thời khóa biểu tuần 23 từ ngày 08/5 đến ngày 14/5/2017.
Thời khóa biểu từ ngày 1/5 đến ngày 7/5/2017 - Khoa DVNH - cập nhật ngày 2.5.2017
28-04-2017
Thời khóa biểu từ ngày 1/5 đến ngày 7/5/2017
TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 10.4-7.5.2017 (4 tuần)
07-04-2017
TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 10.4-7.5.2017 (4 tuần)
TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 3.4-9.4.2017
30-03-2017
TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 3.4-9.4.2017
TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 27.3-2.4.2017
24-03-2017
TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 27.3-2.4.2017
TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 20.3-26.03.2017
17-03-2017
TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 20.3-26.03.2017
TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 13.3-19.03.2017 (update 14.3)
10-03-2017
TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 13.3-19.03.2017
TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 06.3-12.03.2017 (update 6.3)
03-03-2017
TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 06.3-12.03.2017
TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 27.2-05.03.2017
24-02-2017
TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 27.2-05.03.2017
TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 20-26.02.2017 (update 22.2.17)
18-02-2017
TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 20-26.02.2017
RSS