Thời khóa biểu khoa Dịch vụ nhà hàng tuần 12 ( từ ngày 10/11 đến ngày 16/11/2014)
08-11-2014
Thời khóa biểu khoa Dịch vụ nhà hàng tuần 12 ( từ ngày 10/11 đến ngày 16/11/2014)
Thời khóa biểu khoa Dịch vụ nhà hàng tuần 11 ( từ ngày 03/11 đến ngày 09/11/2014)
01-11-2014
Thời khóa biểu khoa Dịch vụ nhà hàng tuần 11 ( từ ngày 03/11 đến ngày 09/11/2014)
Thời khóa biểu khoa Dịch vụ nhà hàng tuần 10 (27/10 - 02/11/2014)
25-10-2014
Thời khóa biểu khoa Dịch vụ nhà hàng tuần 10 (27/10 - 02/11/2014)
Thời khóa biểu khoa Dịch vụ nhà hàng tuần 9 (20/10 -26/10/2014)
18-10-2014
Thời khóa biểu khoa Dịch vụ nhà hàng tuần 9 (20/10 -26/10/2014)
Thời khóa biểu khoa Dịch vụ nhà hàng tuần 8 (13/10 -19/10/2014)
11-10-2014
Thời khóa biểu khoa Dịch vụ nhà hàng tuần 8 (13/10 -19/10/2014)
Thời khóa biểu Khoa Dịch vụ nhà hàng tuần 7 (6/10 - 12/10)
03-10-2014
Thời khóa biểu Khoa Dịch vụ nhà hàng tuần 7 (6/10 - 12/10)
Thời khóa biểu Khoa Dịch vụ nhà hàng tuần 6 (29/9 - 5/10)
26-09-2014
Thời khóa biểu Khoa Dịch vụ nhà hàng tuần 6 (29/9 - 5/10)
Thời khóa biểu Khoa Dịch vụ nhà hàng tuần 5 (22/9 - 28/9)
19-09-2014
Thời khóa biểu Khoa Dịch vụ nhà hàng tuần 5 (22/9 - 28/9)
Thời khóa biểu Khoa Dịch vụ nhà hàng tuần 4 (15/9 - 21/9)-moi update 12.9
11-09-2014
Thời khóa biểu Khoa Dịch vụ nhà hàng tuần 4 (15/9 - 21/9)
Thời khóa biểu Khoa Dịch vụ nhà hàng tuần 3 (08/9 - 14/9)
06-09-2014
Thời khóa biểu Khoa Dịch vụ nhà hàng tuần 3 (08/9 - 14/9)
Thời khóa biểu Khoa Dịch vụ nhà hàng tuần 2 (01/9 - 07/9)
29-08-2014
Thời khóa biểu Khoa Dịch vụ nhà hàng tuần 2 (01/9 - 07/9)
Thời khóa biểu tuần 1 từ ngày 25/8 đến 31/8/2014
21-08-2014
Dành cho khoa Dịch vụ Nhà hàng
RSS