THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 13 KHÓA 5,6,7 Từ 06/11 đến 12/11 NĂM HỌC 2017-2018
03-11-2017
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 13 KHÓA 5,6,7 Từ 06/11 đến 12/11 NĂM HỌC 2017-2018
Thời khóa biểu tuần 12 cho khóa 07 và 06
28-10-2017
Thời khóa biểu tuần 12 cho khóa 07 và 06
THAY ĐỔI THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7CRS,7CCB2 TUẦN 10
16-10-2017
THAY ĐỔI THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7CRS,7CCB2 TUẦN 10
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 10 ( Khóa 5,6,7 Từ 16/10 - 22/10 ) Năm học 2017-2018
13-10-2017
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 10 ( Khóa 5,6,7 Từ 16/10 - 22/10 ) Năm học 2017-2018
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 9 KHÓA 5,6,7 (Từ 9/10 - 15/10 ) Năm học 2017-2018
06-10-2017
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 9 KHÓA 5,6,7 (Từ 9/10 - 15/10 ) Năm học 2017-2018
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 8 KHÓA 5,6,7 (Từ 02/10 đến 08/10 ) Năm học 2017-2018
29-09-2017
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 8 KHÓA 5,6,7 (Từ 02/10 đến 08/10 ) Năm học 2017-2018
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 7 KHÓA 5,6,7 ( Từ ngày 25/9 - 01/10 ) Năm học 2017-2018
22-09-2017
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 7 KHÓA 5,6,7 ( Từ ngày 25/9 - 01/10 ) Năm học 2017-2018
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN THỨ 6 KHÓA 5,6,7 Từ 18/9-24/9 NĂM HỌC 2017-2018
14-09-2017
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN THỨ 6 KHÓA 5,6,7 Từ 18/9-24/9 NĂM HỌC 2017-2018
TKB TUẦN 5 KHÓA 5,6,7 NĂM HỌC 2017-2018
08-09-2017
TKB TUẦN 5 KHÓA 5,6,7 NĂM HỌC 2017-2018
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4 ( KHÓA 5,6,7 Từ 04/9/2017 - 10/9/2017 ) NĂM HỌC 2017-2018
01-09-2017
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4 ( KHÓA 5,6,7 Từ 04/9/2017 - 10/9/2017 ) NĂM HỌC 2017-2018
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 3 LỚP 6CKS1,6CKS2,5CKS1,5CKS2
18-08-2017
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 3 LỚP 6CKS1,6CKS2,5CKS1,5CKS2
ĐIỀU CHỈNH THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6TCB TỪ TUẦN 2-5
18-08-2017
ĐIỀU CHỈNH THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6TCB TỪ TUẦN 2-5
Thời Khóa Biểu Tuần 2-3 năm học 2017-2018
11-08-2017
Thời Khóa Biểu Tuần 2-3 năm học 2017-2018
Thời Khóa Biểu Tuần 2 của lớp 6CKS1, 6CKS2, 5CKS1, 5CKS2
11-08-2017
Thời Khóa Biểu Tuần 2 của lớp 6CKS1, 6CKS2, 5CKS1, 5CKS2
Thời khóa biểu tuần 1 năm học 2017-2018 Khóa 6
09-08-2017
Thời khóa biểu tuần 1 năm học 2017-2018 Khóa 6
RSS