Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu từ ngày 12/7 đến 18/7/2021

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 10/07/2021
Thời khóa biểu từ ngày 12/7 đến 18/7/2021 - Lớp Đức (xem chi tiết)
Các lớp chính quy khóa 10 thi kết thúc môn học lần 1.

Bài viết liên quan