Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Tài liệu ôn tập về Đoàn - Hội

Ngày cập nhật: Thứ ba, 29/04/2014

Sinh viên các lớp có tham gia đi trại thì tải bộ tài liệu này để ôn tập. Bộ ôn tập có chứa các nội dung dành cho cán bộ đoàn - hội và các nội dung bồi dưỡng cảm tình đoàn cho các thanh niên chưa vào đoàn.

File đính kèm :

Bài viết liên quan