Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

GIỚI THIỆU SÁCH: CÁC TRIỀU ĐẠI VIỆT NAM

Ngày cập nhật: Thứ ba, 27/08/2019
Lâu nay các bạn đọc trẻ muốn tìm hiểu lịch sử dân tộc còn gặp nhiều khó khăn. Các sử gia phong kiến thường chỉ chép về cuộc đời và hành động của các vị vua chúa qua mỗi triều đại. Ngược lại, các biên soạn của các nhà sử học ngày nay lại phân kỳ và đánh giá sự phát triển lịch sử theo các hình thái kinh tế xã hội và dấu tranh giai cấp, không chú ý nhiều đến cuộc đời của các ông vua, bà chúa.

GIỚI THIỆU SÁCH: CÁC TRIỀU ĐẠI VIỆT NAM

Lâu nay các bạn đọc trẻ muốn tìm hiểu lịch sử dân tộc còn gặp nhiều khó khăn. Các sử gia phong kiến thường chỉ chép về cuộc đời và hành động của các vị vua chúa qua mỗi triều đại. Ngược lại, các biên soạn của các nhà sử học ngày nay lại phân kỳ và đánh giá sự phát triển lịch sử theo các hình thái kinh tế xã hội và dấu tranh giai cấp, không chú ý nhiều đến cuộc đời của các ông vua, bà chúa. Thỉnh thoảng chỉ có một số vị vua có công tích nổi bật trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước mới được đề cập đến. Vì vậy, độc giả trẻ khi đọc các cuốn thông sử hay các giáo trình lịch sử ở trung học trong mấy chục năm trở lại đây, chưa có được một niệm đầy đủ về sự mở đầu kế tục của các triều đại, các đời vua trong lịch sử dân tộc.

Cuốn Các triều đại Việt Nam do hai nhà sử học Quỳnh Cư và Đỗ Đức Hùng biên soạn nhằm giúp các bạn đọc trẻ có thêm được những kiến thức lịch sử với những chi tiết sinh động. Đây là một tập biên khảo có hệ thống, tận dụng những thành tựu mới nhất của khoa học lịch sử kết hợp với tham khảo các bộ sách cổ nhất của các nhà sử học xưa và nay. Các tác giả sẽ cung cấp cho bạn đọc một lịch trình phát triển kế tiếp nhau của các triều đại, các ông vua bà chúa, từ các vua Hùng đến vua Bảo Đại. Các tác giả cố gắng khai thác các chi tiết, các giai thoại gắn với mỗi vị vua, các ông hoàng bà chúa giúp bạn đọc dễ đọc, dễ nhớ.

Thông qua cuốn sách này, bạn đọc sẽ được giới thiệu lần lượt những phần quan trọng sau:

Phần 1. Nước Việt Nam- Quốc Hiệu

Phần 2. Nước Việt Nam thời dựng nước

Phần 3. Nhà nước sau Công nguyên

Phần 4. Nước Vạn Xuân độc lập

Phần 5. Nhà Tùy Đường và các cuộc khởi nghĩa

Phần 6. Thời kỳ tự chủ họ Khúc dấy nghiệp

Phần 7. Triều Ngô

Phần 8. Nhà Đinh và sự thống nhất nước nhà

Phần 9. Nhà Tiền Lê

Phần 10. Triều Lý – Sự phát triển của Quốc gia phong kiến độc lập

Phần 11. Triều Trần

Phần 12. Triều Hồ và nước Đại Ngu

Phần 13. Triều Hậu Trần

Phần 14. Triều Lê Sơ

Phần 15. Triều Mạc

Phần 16. Triều Hậu Lê

Phần 17. Vua Lê – Chúa Trịnh

Phần 18. Trịnh-Nguyễn phân tranh

Phần 19. Triều Tây Sơn

Phần 20. Quang Trung hoàng đế

Phần 21: Dòng dõi Chúa Trịnh

Phần 22. Dòng dõi Chúa Nguyễn

Phần 23. Triều Nguyễn thời kỳ độc lập

Phần 24: Thời kỳ bắt đầu thuộc Pháp

Với cách trình bày cô đọng, dễ hiểu và hấp dẫn, hy vọng cuốn sách sẽ là một tài liệu hữu ích đối với các bạn.

Hiện nay tại Trung tâm Thông tin Thư viện đã có sách CÁC TRIỀU ĐẠI VIỆT NAM. Xin trân trọng giới thiệu đến quý thầy, cô và các em sinh viên tài liệu hữu ích này.

 

d.jpg

 

Thầy Nguyễn Văn Hoàng – Khoa Kiến thức cơ bản.

Chia sẻ sách hay