Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

DẪN LUẬN VỀ TÂM LÝ HỌC

Ngày cập nhật: Thứ ba, 27/08/2019
Đời sống tinh thần của con người là một thứ đa dạng và phức tạp. Tâm lý con người đôi khi rất khó hiểu và khó kiểm soát nhưng cũng đầy thú vị. Theo William James, một trong những người sáng lập tâm lý học hiện đại, đã định nghĩa tâm lý học là “khoa học về đời sống tinh thần”.

DẪN LUẬN VỀ TÂM LÝ HỌC

Đời sống tinh thần của con người là một thứ đa dạng và phức tạp. Tâm lý con người đôi khi rất khó hiểu và khó kiểm soát nhưng cũng đầy thú vị. Theo William James, một trong những người sáng lập tâm lý học hiện đại, đã định nghĩa tâm lý học là “khoa học về đời sống tinh thần”. Cũng theo ông, tâm lý con người bao gồm những yếu tố tâm căn bản nhất định: suy nghĩ và cảm giác, một thế giới vật lý tồn tại trong không gian và thời gian, các để hiểu biết những vấn đề như vậy. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta phán đoán tất cả những điều trên như một nhà tâm lý học nghiệp dư dựa trên kinh nghiệm của chính mình.

 

gioi_thieu_sachdan_luan_ve_tam_ly_hocnguyen_thi_thuy_tranghinh_anh.jpg

 

Nhưng tất cả những phán đoán đó có hoàn toàn đúng về tâm lý học và tâm lý con người? Cuốn sách “Dẫn luận về tâm lý học” của hai nhà tâm lý học tư vấn trị liệu, tại Trung tâm trị liệu nhận thức-hành vi Oxford, TS.Gillian Butler và TS Freda McManus được xem như là một nhập môn cô đọng, dễ hiểu về tâm lý học. Cuốn sách này giải thích và minh họa tại sao tâm lý học ngày nay lại trở nên thú vị, quan trọng và hữu ích.

Quyển sách: “Dẫn luận về tâm lý học” gồm 10 chương:

 

Chương 01  :      Tâm lý học là gì?

Nghiên cứu như thế nào?

Chương 02  :      Điều gì đi vào não?

Tri giác.

Chương 03  :      Điều gì ở lại trong não?

Học hỏi và ghi nhớ.

Chương 04  :      Làm thế nào chúng ta sử dụng những thứ ở trong não?

Suy nghĩ, lý luận và truyền đạt.

Chương 05  :      Tại sao chúng ta làm những gì đang làm?

Động cơ và cảm xúc.

Chương 06  :      Liệu có một hình thái định sẵn?

Tâm lý học phát triển.

Chương 07  :      Có thể phân loại con người không?

Những khác biệt cá nhân.

Chương 08  :      Điều gì xảy ra khi có chuyện bất ổn?

Tâm lý học bất thường.

Chương 09  :      Chúng ta ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào?

Tâm lý học xã hội.

Chương 10  :      Ứng dụng của tâm lý học.

 

Hiện nay tại Trung tâm Thông tin Thư viện đã có tài liệu về: “Dẫn luận về tâm lý học”.

Xin trân trọng giới thiệu đến thầy cô và các em sinh viên tài liệu hữu ích này.

Cô Nguyễn Thị Thùy Trang – Khoa Kiến thức cơ bản.

 

Chia sẻ sách hay