GIỚI THIỆU SÁCH: CÁC TRIỀU ĐẠI VIỆT NAM
24-08-2018
Lâu nay các bạn đọc trẻ muốn tìm hiểu lịch sử dân tộc còn gặp nhiều khó khăn. Các sử gia phong kiến thường chỉ chép về cuộc đời và hành động của các vị vua chúa qua mỗi triều đại.
GIỚI THIỆU SÁCH: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
30-07-2018
Ngày nay sự cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt và nguồn nhân lực là yếu tố chiến lược tạo lên lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp.
BÀI GIỚI THIỆU SÁCH: KINH TẾ VI MÔ
30-07-2018
Trong đời sống hằng ngày, con người cần đáp ứng đầy đủ các nhu cầu vật chất và tinh thần. Nhu cầu của con người ngày càng tăng trong khi nguồn lực thì chỉ có hạn.
GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH: TÂM LÝ KHÁCH DU LỊCH
29-06-2018
Từ ngàn xưa, chúng ta đã có câu ca dao: “Sông sâu còn có kẻ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người”.
GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH: GIAO TIẾP KINH DOANH
29-06-2018
Nếu trong đời sống giao tiếp đóng vai trò như cầu nối tình cảm giữa mọi người thì trong kinh doanh giao tiếp giống như bậc thang để đưa doanh nghiệp đến gần với thành công
GIAO TIẾP KINH DOANH
28-05-2018
Để thành công trong cuộc sống nói chung và kinh doanh nói riêng, mọi người điều cần kỹ năng giao tiếp tốt.
GIÁO TRÌNH THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP
04-05-2018
Ngày nay thống kê đã trở thành một trong những công cụ quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội và hoạt động sản xuất kinh của mỗi doanh nghiệp.
GIÁO TRÌNH TỔNG QUAN CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
04-05-2018
Cơ sở lưu trú du lịch là cơ sở cho thuê buồng, giường và cung cấp các dịch vụ khác phục vụ khách lưu trú, được xem là một trong những ngành kinh doanh chiếm tỷ trọng cao trong hoạt động du lịch, quyết định chất lượng dịch vụ và lựa chọn các điểm đến du lịch.
GIÁO TRÌNH: TỔNG QUAN DU LỊCH
04-04-2018
Du lịch đang được xem là một ngành kinh tế dịch vụ hàng đầu, phát triển với tốc độ cao, thu hút được nhiều quốc gia tham gia vì những lợi ích to lớn về kinh tế xã hội mà lĩnh vực này mang lại...
Giáo trình Marketing du lịch
04-04-2018
Môn học Marketing du lịch thuộc nhóm môn kiến thức cơ sở được đưa vào giảng dạy cho tất cả các lớp hệ Trung cấp và Cao đẳng....
RSS