GIAO TIẾP KINH DOANH
28-05-2018
Để thành công trong cuộc sống nói chung và kinh doanh nói riêng, mọi người điều cần kỹ năng giao tiếp tốt.
GIÁO TRÌNH THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP
04-05-2018
Ngày nay thống kê đã trở thành một trong những công cụ quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội và hoạt động sản xuất kinh của mỗi doanh nghiệp.
GIÁO TRÌNH TỔNG QUAN CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
04-05-2018
Cơ sở lưu trú du lịch là cơ sở cho thuê buồng, giường và cung cấp các dịch vụ khác phục vụ khách lưu trú, được xem là một trong những ngành kinh doanh chiếm tỷ trọng cao trong hoạt động du lịch, quyết định chất lượng dịch vụ và lựa chọn các điểm đến du lịch.
GIÁO TRÌNH: TỔNG QUAN DU LỊCH
04-04-2018
Du lịch đang được xem là một ngành kinh tế dịch vụ hàng đầu, phát triển với tốc độ cao, thu hút được nhiều quốc gia tham gia vì những lợi ích to lớn về kinh tế xã hội mà lĩnh vực này mang lại...
Giáo trình Marketing du lịch
04-04-2018
Môn học Marketing du lịch thuộc nhóm môn kiến thức cơ sở được đưa vào giảng dạy cho tất cả các lớp hệ Trung cấp và Cao đẳng....
RSS