ENGLISH FOR THE TRAVEL AND TOURISM INDUSTRY
28-05-2018
Với xu thế của thế giới hiện nay, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ toàn cầu và được sử dụng phố biến trong mọi lĩnh vực của đời sống.
RESTAURANT ENGLISH
28-05-2018
Đất nước ta đang bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế toàn diện và sâu sắc hơn bao giờ hết.
Sách English for International Tourism
04-04-2018
Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ phổ biến và được sử dụng nhiều nhất trên thế giới hiện nay.Tại Việt Nam, với xu thế toàn cầu hóa, nhu cầu học tiếng Anh, tìm hiểu về thứ ngôn ngữ này cũng ngày càng nhiều hơn..
Sách HOTEL ENGLISH(FINAL)
04-04-2018
Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ phổ biến và được sử dụng nhiều nhất trên thế giới hiện nay. Tại Việt Nam, với xu thế toàn cầu hóa, nhu cầu học tiếng Anh, tìm hiểu về thứ ngôn ngữ này cũng ngày càng nhiều hơn.
RSS