GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ LỮ HÀNH - HƯỚNG DẪN
04-04-2018
ác em sinh viên đã từng bao giờ có suy nghĩ học hướng dẫn du lịch và Quản trị lữ hành là ngành học chỉ việc mua nhiều tour, đi du lịch nhiều nơi là có thể giỏi và ra trường..
Sách quy hoạch tổng thể phát triển du lịch VIệt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
04-04-2018
Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch VIệt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được xây dựng trên cơ sở đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm...
RSS