INĐÔNÊXIA
29-06-2019
Với tư cách là 1 trong 5 thành viên đầu tiên thành lập ra khối liên minh ASEAN Inđônêxia đã có nhiều đóng góp cho mở rộng ASEAN . Việc nghiên cứu và giảng dạy môn văn hóa ASEAN trong những năm qua có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc.
ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM TẬP 3
29-06-2019
Lịch sử Việt Nam hơn nữa thế kỷ qua giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử tiến hóa của dân tộc. Việc nghiên cứu và giảng dạy lịch sử Việt Nam suốt 5 thập niên này có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc.
GIỚI THIỆU SÁCH - VĂN HÓA TỘC NGƯỜI THÁI
03-06-2019
Cuốn sách: “Văn hóa Tộc người Thái” của Chu Thái Sơn và Cầm Trọng sẽ là cuốn sách cung cấp những kiến thức bổ ích liên quan đến văn hóa Tộc người Thái, một trong những Tộc người sống phổ biến chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc.
GIỚI THIỆU SÁCH - VĂN HÓA TỘC NGƯỜI H’MÔNG
03-06-2019
Cuốn sách: “Văn hóa Tộc người H’Mông” của Chu Thái Sơn và Tiến sĩ Trần Thị Thu Thủy sẽ là cuốn sách cung cấp những kiến thức bổ ích liên quan đến văn hóa Tộc người H’Mông, một trong những Tộc người sống phổ biến chủ yếu ở các huyện thuộc tỉnh Hà Giang và rải rác ở các tỉnh miền núi phía Bắc.
Giới thiệu sách 500 CÂU HỎI – ĐÁP LỊCH SỬ - VĂN HÓA VIỆT NAM
01-04-2019
Cuốn sách thực sự là một tài liệu bổ ích để tìm hiểu lịch sử, văn hoá của dân tộc theo như câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên trang đầu "Dân ta phải biết sử ta/Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam", cần thiết cho mọi người nói chung và sinh viên học chuyên ngành du lich nói riêng.
Giới thiệu sách - 500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM
01-04-2019
500 câu hỏi đáp trong cuốn sách này góp phần dựng lên được phần nào bức trang toàn cảnh về biển, đảo Việt Nam trong quá khứ, trong hiện tại và cả dự báo một phần của tương lai phía trước.
ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM TẬP 1
28-02-2019
Lịch sử Việt Nam hơn nữa thế kỷ qua giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử tiến hóa của dân tộc. Việc nghiên cứu và giảng dạy lịch sử Việt Nam suốt 5 thập niên này có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc.
ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM TẬP 2
28-02-2019
Lịch sử Việt Nam hơn nữa thế kỷ qua giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử tiến hóa của dân tộc. Việc nghiên cứu và giảng dạy lịch sử Việt Nam suốt 5 thập niên này có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc.
GIỚI THIỆU SÁCH NON NƯỚC VIỆT NAM
31-01-2019
Cuốn sách “ Non nước Việt Nam”của tác giả Vũ Thế Bình sẽ là cuốn sách gối đầu giường cho tất cả những bạn sinh viên nào muốn trở thành muốn hướng dẫn viên thuyết minh giỏi tour du lịch trong nước.
RSS