Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng được Tặng thưởng"Cờ thi đua của Bộ" năm 2018.

Ngày Cập nhật :

Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng được Tặng thưởng"Cờ thi đua của Bộ" năm 2018.

Xem chi tiết tại đây!

Từ khóa