Thông báo việc nộp học phí và phí thực hành học kỳ I năm học 2013 - 2014

Ngày Cập nhật :

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng thông báo việc nộp học phí và phí thực hành của các lớp Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề trong học kỳ I năm học 2013 - 2014.

Lưu ý: các lớp 1CCB, 1CNH, 1CKS1, 1CKS2, 2CCB, 2CNH, 2TCB, 2CKS1, 2CKS2: Hạn cuối nộp trong ngày thứ 2 (09/9/2013). Lớp học vẫn được tiến hành đúng theo thời khóa biểu, những HSSV đã nộp phí thực hành mới được vào lớp, nếu HSSV nào vắng quá 15% tổng số tiết thì sẽ không được dự thi kết thúc môn học.

File đính kèm :
Từ khóa