Thông báo điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp, công bố danh sách dự thi tốt nghiệp và các loại hồ sơ, lệ phí dự thi tốt nghiệp năm 2013

Ngày Cập nhật :

Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2013 thông báo đến toàn thể các phòng/khoa, cán bộ, giáo viên và học sinh trình độ thi Trung cấp nghề khóa I, niên khóa 2011-2013

File đính kèm :
Từ khóa