Nhân sự phòng Tổ chức - Hành chính

hoa.png

Ngô Thị Minh Hoa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Trưởng phòng


ho_thi_quynh_nhu.jpg

Hồ Thị Quỳnh Như

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

nguyen_dung.jpg

Nguyễn Dũng

Chức vụ: Tổ trưởng tổ CSVC

scan0002.png

Võ Phú Cường

Trình độ: cử nhân

Chức vụ: Tổ phó Tổ CSVC

 

Trần Xuân Thịnh

Trình độ: Kỹ sư

Chức vụ: Phụ trách CNTT

 

Nguyễn Trung Nghĩa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

ngo_thi_thanh_lan.jpg

Ngô Thị Thanh Lan

Trình độ: cử nhân

Chức vụ: Văn Thư

 

 

 

 

 

 

Từ khóa