PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Địa chỉ: Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 05113 831.555                Fax: 05113.957.956

Email: info@dvtc.edu.vn Website: www.dvtc.edu.vn

Từ khóa