Nhân sự Trung tâm thông tin thư viện

truongvankhoa.jpg

Trương Văn Khoa Trình độ: Thạc sĩ Chức vụ: Phụ trách TTTTTV

duongphukhaitri.jpg

Dương Phú Khải Trí Trình độ: Thạc sĩ Chức vụ: Chuyên viên

nguyenhoangthaonguyen.jpg

Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên Trình độ:Cử Nhân Chức vụ:Chuyên viên

Nguyễn Trần Hoài Thương Trình độ: Thạc sĩ Chức vụ: Chuyên viên
Nguyễn Thanh Tuấn Trình độ:Cao đẳng Chức vụ:Chuyên viên
Từ khóa