Nhân sự phòng đào tạo

Ths. Hà Thị Vy

Trình độ: Thạc sĩ

Chức vụ: Trưởng phòng
Nguyễn Như Diệp Linh

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Trần Thị Huyền Trang

Trình độ: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên


Võ Quang Vinh

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên


Nguyễn Văn Hoàng

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Từ khóa