Liên hệ

PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 05113.957.957                           Fax: 05113.957.956

Email: phongdaotao@dvtc.edu.vn Website: www.dvtc.edu.vn

Từ khóa