Liên hệ

PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.957.957                           Fax: 02363.957.956

Email: vy.ha@dvtc.edu.vn Website: www.dvtc.edu.vn

Từ khóa