Thông báo Về việc làm thủ tục và nộp tiền phòng ở Ký túc xá trong học kỳ I, năm học 2016-2017

Ngày Cập nhật :

Các em sinh viên xem file đính kèm!

File đính kèm :
  • Thông báo về việc nộp tiền phòng ở KTX HKI nam 2016-2017 Xem file | Download
Từ khóa