Liên hệ

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

Địa chỉ: Tổ 69, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 05113.957.959               Fax: 05113.957.956

Email: info@dvtc.edu.vn Website: www.dvtc.edu.vn

Từ khóa