Quyết định khen thưởng 4 sinh viên của Trường đạt giải trong các Hội thi cấp thành phố năm 2013

Ngày Cập nhật :

1) Trần Hồng Công - 1CCB

2) Nguyễn Đình Huy - 1CCB

3) Lê Trung Tín - 1CNH

4) Nguyễn Thị Thủy - 2CNH

File đính kèm :
Từ khóa