Về việc buộc thôi học và xóa tên HSSV khóa 1

Ngày Cập nhật :

Phòng Công tác HSSV thông báo Quyết định buộc thôi học và xóa tên HSSV khóa 1 hệ cao đẳng nghề và trung cấp nghề chính quy lần thứ nhất, năm học 2012-2013

File đính kèm :
Từ khóa