Khen thưởng 3 sinh viên của Trường đoạt giải trong kỳ thi tay nghề cấp Thành phố và cấp Bộ trong năm học 2011 - 2012

Ngày Cập nhật :

Quyết định số 171/QĐ-CĐDLĐN ngày 12 tháng 11 năm 2012 về việc Khen thưởng 3 sinh viên của Trường đoạt giải trong kỳ thi tay nghề  cấp Thành phố  và cấp Bộ trong năm học 2011 - 2012

File đính kèm :
  • Khen thưởng 3 sinh viên đoạt giải tay nghề cấp thành phố và cấp Bộ Xem file | Download
Từ khóa