Hỗ trợ xe đạp cho HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong năm học 2012 - 2013

Ngày Cập nhật :

Quyết định số 172/QĐ-CĐDLĐN ngày 12 tháng 11 năm 2012 về việc Hỗ trợ 10 xe đạp của Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Đà Nẵng cho 10 HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong năm học 2012 - 2013

File đính kèm :
Từ khóa